O bibliotece

Parter

Piętro

Fotografia panoramiczna została wykonana przez Phoenix Photo & Design – Radosław Wilde.

 Rys historyczny

 
1945/46 Utworzenie Biblioteki Gminnej (dzięki inspiracji Bożeny Łączki i Henryka Hoffmanna);
1949 Włączenie Biblioteki w sieć placówek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach;
1957 Biblioteka otrzymuje nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Dusznikach;
1964 Biblioteka przenosi się do lokalu w odrestaurowanym pałacu – GOKO;
1975 Po reformie administracyjnej kraju, Biblioteka – już jako Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki – obejmuje opiekę nad filią w Grzebienisku; pogorszenie warunków lokalowych i likwidacja  czytelni;
1985 Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenia (łącznie 100 m2), z przeznaczeniem na wypożyczalnię, czytelnię oraz oddział dla dzieci i młodzieży;
1988 Otwarcie filii bibliotecznej w Sękowie;
1989/96 Zmiany polityczno-społeczne w kraju. Patronat nad Biblioteką przejmują władze samorządowe;
2000 Biblioteka zostaje laureatem konkursu na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce
2003 Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki traci samodzielność, stając się podległą Gminnemu Centrum Kultury w Dusznikach;
2005 Likwidacja filii w Sękowie;
2008 Nowy pawilon dla filii Biblioteki w Grzebienisku
2009 Biblioteka niezależną samorządową instytucją kultury
2010 Przenosiny Biblioteki do wybudowanego dla potrzeb jej Użytkowników budynku:)
 
Biblioteka dziś:
 
Ø     oferuje zbiory o uniwersalnym profilu: księgozbiór (składa się z ok. 30 tys. woluminów), stopniowo gromadzone multimedia (audiobooki, płyty CD i CD-ROM, przezrocza, kasety VIS), prasę oraz dokumenty życia społecznego;
 
Ø     jest ważnym ośrodkiem wiedzy o regionie, gromadzi materiały, dotyczące środowiska lokalnego 
i Wielkopolski;
 
Ø     na życzenie Czytelników sprowadza (drogą wymiany międzybibliotecznej) potrzebne książki z innych bibliotek krajowych;
 
Ø     umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu (w ramach programu „Ikonka”);
  
Ø     organizuje spotkania z pisarzami i poetami;
 
Ø     proponuje wiele konkursów (literackich, recytatorskich, plastycznych i innych) dla mieszkańców Gminy Duszniki,
 
Ø     przeprowadza lekcje biblioteczne dla najmłodszych, średniaków i całkiem dorosłych,
  
Ø     organizuje wernisaże, wystawy i wystawki tematyczne,
  
Ø     skupia chętnych do wymiany poglądów i myśli,
 
Ø     inspiruje, zachęca, zaprasza…
 
 
Tak więc jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszechświata, staramy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowieka, a przypominam, że biblioteka na miarę człowieka to znaczy także biblioteka radosna…”  
[Umberto Eco]

Bibliotka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

tel: 61 29 19 480, email: bp@bpicak.pl